สาระน่ารู้
  • Pyrethrum ไพรีทรัมดอกไม้กำจัดแมลง

    ดอกไม้ที่ใช้แมลงช่วยผสมเกสร แต่สารสกัดภายในช่อดอกแสนสวยเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับแมลงร้ายแต่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น

  • โรคไข้เลือดออก

    มาทำความรู้จักกับโรคที่เกิดจากยุงที่ชื่อว่า โรคไข้เลิอดออก ครับ เพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝน ดังนั้นเราต้องรู้เท่าทัน และรู้จักป้องกันตัวเองจากพิษภัยของยุง และโรคไข้เลือดออกนะครับ

  • โปรดระวัง ยุงรำคาญกับโรคไข้สมองอักเสบ

    ยุงที่ชุกชุมในขณะนี้ เกิดมาจากช่วงรอยต่อของฤดูหนาวและฤดูร้อน เป็นยุงรำคาญ มาตามท่อระบายน้ำ เป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบ แนะทายากันยุง

สินค้าของเรา
  • ติดตามเราได้ที่